{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
200 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo Ücretsiz!
650 Satış Noktamızla Tüm Türkiye’yi Rahatlıkla Buluşturuyoruz.
LOVA

İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden ve/veya mobil uygulamamızı kullanan

kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)

uyarınca veri sorumlusu olan DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Bundan sonra “Doğanlar Mobilya Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerinin toplanma

şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa

buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek

ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET

A.Ş. bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle

güncelleyebilir ve değiştirebilir. Doğanlar Mobilya Grubu yaptığı güncelleme ve değişiklikler

yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız

Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Doğanlar Mobilya Grubu tarafından aşağıda

belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

Çerez (Cookie) : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla

cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

İnternet Sitesi : https://www.lovayatak.com/ sitesini,  

Şirket : Küçükyalı, İdealtepe Mah, Rıfkı Tongsir Cd. No.107, 34841

Maltepe/İstanbul adresinde mukim Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde ve/veya mobil uygulamamız kullanıldığında çerez (cookie) olarak

adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:

Müşteri portföyü oluşturmak.

Müşteri memnuniyetini arttırmak.

Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.

Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.

Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.

Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.

Web sitesi güvenliğini arttırmak.

Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri

geliştirmek.

İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri

sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

İnternet Sitesinin, sizin ve Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş.’nın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini

sağlamak.

E-Ticaret platformunun çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Doğanlar

Mobilya Grubu A.Ş. üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması.

Oturum açan üyelerin E-Ticaret sitesindeyken, farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine

gerek kalmaması.

E-Ticaret platformunu analiz etmek ve Platform’ un performansını arttırmak. Örneğin, Platform ’un

üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platformu’n ziyaret edenlerin sayısının tespit

edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının

kolaylaştırılması.

E-Ticaret platformunun işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform

üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platformu ziyaret eden

ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin

görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri

sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak, müşteriye

uygun indirimler ya da kampanyalar tanımlamak. (Alış-veriş alışkanlıkları, site içi gezinme

alışkanlıkları)

Anketlere müşterilerimizce katılım sağlandığı takdirde daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla,

koleksiyonlar ile ilgili sizlerden geribildirim almak, alışveriş deneyimi ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek,

satın aldığınız ürünler ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek.

Mobil uygulama söz konusu olduğunda doğru müşteriye doğru iletişimi sağlayabilmek, kullanıcının

ilgisini çekebilecek içerikleri müşteriye ulaştırabilmek, uygulamayı kullanıcının cihazının teknik

özelliklerine göre geliştirilmesini sağlayabilmek.

İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca

kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla

paylaşılmakta, gerekirse Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük

çerçevesinde işlenmektedir.

Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok

faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. sistemlerinin

ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik

önlemleri alınması gibi.

Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler

kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek.


3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VEHUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, sitemize kayıtlı ve giriş yapan kullanıcıların

ve mobil uygulamanın kullanılması esnasında Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. tarafından

İnternet siteleri ziyaretleri

Mobil Uygulama Ziyaretleri

İnternet sitesi sipariş verileri

Gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma

Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.


4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE

KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar

doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza,

iştiraklerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza, hizmet

aldığımız banka, analiz şirketleri, reklam şirketleri, araştırma firmaları ve satış ortaklığı şirketleri ile

sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik

Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakla birlikte, hizmet aldığımız firmaların servislerinin

yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz,

yurt dışına aktarılmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme

amacı dışında kullanmayacaktır.


5. ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN

GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı,

gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile elde

edilen kişisel veriler Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında

saklanmaktadır.


6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilmektedir.


6.1. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER

Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her

defasında sadece ilgili siteye gönderilir.

İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle

birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün

değildir.


6.2. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen

çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından

bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için

kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.


7. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI


7.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve

iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde

bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve

kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre

pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir

biçimde çalışmasını sağlamaktır.


7.2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:

Çerez Türü Ne işe yarar?

Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?

Zorunlu Çerezler:

Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.

Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması

zorunludur.

Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin

kullanımına örnek olarak verilebilir. Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği

bulunmamaktadır.

Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının

kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz

Performans Çerezleri:

Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi

alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.

Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir. Performans

Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.

Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.

İşlevsellik Çerezleri:

İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa

düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri;

siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama

unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.

İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı

etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.

Hedefleme / Reklam Çerezleri:

Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla

kullanılır.

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı

dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek

amacıyla kullanılabilir. Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan

çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik

tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir

niteliktedir.


8. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda

karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını

engelleyebilirsiniz.

Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme

hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere

ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez

kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları

bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi

kişiselleştirme ve çerezlerden çıkma imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics:

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  

AOL:

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser  

Google Adwords:

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en  

Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Google Chrome:

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies  

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Opera:

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz

edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması

gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu

web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de

kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin

kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.

Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi

bir zamanda kullanılabilir.


9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş.; ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi uluslararası bilgi güvenliği standartları

çerçevesinde ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte

ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil

Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve

yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda

saklanmakta ve yedeklenmektedir.

Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla

mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları

yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin

süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve

servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol

mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma

sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt

altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir.

Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler

giderilir.

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş.; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum

ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm

önlemleri almaktadır. Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş., tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki

aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak

adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil

Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en

sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan

adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda

sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan

kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş., bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu

olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

İşbu Aydınlatma Metni ‘ne konu kişisel veriler Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. bünyesinde yalnızca sınırlı

kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş.’nin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikasında gösterildiği şekilde

silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.


10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel veri sahipleri, Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru,

eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve

mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş.

’ye kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel

verilerinin Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve

açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.lovayatak.com/kisisel-veriler-  

politikasi adresindeki formu doldurarak, başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres

bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter

kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “Küçükyalı, İdealtepe Mah, Rıfkı Tongsir Cd. No.107, 34841

Maltepe/İstanbul” adresine ulaştırabilirsiniz. Yahut dogtaskelebek@hs03.kep.tr adresine

iletebilirsiniz.

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş., cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla

birlikte başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi

gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. ’ye iletmeniz

durumunda Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz

gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,

Doğanlar Mobilya Grubu A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret

alınacaktır.


DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU A.Ş. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU A.Ş. ’ye ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Unvanı: DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. No:107 (E5 Karayolları durağı Petrol Ofisi yanı) Küçükyalı /

Maltepe / İstanbul –TÜRKİYE

E-posta: info@lovayatak.com  

Tel: +90 216 425 00 02

Fax: +90 0216 425 00 08